Bộ phần mềm SUNS Software

Hệ thống phần mềm quản lý y tế bao gồm các phân nhánh: phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý phòng khám, phần mềm quản lý nhà thuốc, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý khám sức khoẻ, phần mềm quản lý tiêm chủng,...
SUNS HOSPITAL - Phần mềm quản lý bệnh viện
Xem thêm
SUNS CLINIC - Phần mềm quản lý phòng khám
Xem thêm
Send a Message
CALL ME
+
Call me!
Gọi cho tôi