Bảo trì & Bảo hành

Khi lựa chọn SUNS Software, quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về dịch vụ bảo hành, bảo trì của chúng tôi như sau:

Mô tả dịch vụ:
  • SUNS hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình quý khách hàng sử dụng phần mềm như: giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng, cài đặt lại phần mềm, cài đặt lại server.
  • Hỗ trợ xử lý sự cố liên quan đến vận hành phần mềm: Xác định nguyên nhân sự cố, đề xuất hướng xử lý nếu sự cố không thuộc trách nhiệm của bên B, xử lý sự cố thuộc trách nhiệm của bên B: Database trên server, ứng dụng trên máy trạm.
  • Kiểm tra và bảo trì định kỳ database trên server hàng tháng hoặc 2 tuần 1 lần
  • Chỉnh sửa bổ sung báo cáo mới trên phần mềm (không chỉnh sửa cấu trúc Database).
  • Thời gian chỉnh sửa tối đa 2 tuần từ thời điểm nhận yêu cầu.
Thời gian thực hiện dịch vụ bảo trì:
  • Giờ hành chính (5 ngày trong tuần): bắt đầu hỗ trợ trong vòng 1 đến 2 giờ kể từ lúc nhận được thông báo.
  • Ngoài giờ hành chính: bắt đầu hỗ trợ trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông báo.
  • Khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung báo cáo SUNS sẽ thông báo cho bệnh viện thời gian cần thiết để hoàn tất các yêu cầu tùy theo yêu cầu cụ thể.
  • Dịch vụ bảo trì được ưu tiên xử lý từ xa qua Internet, điện thoại hoặc đến tận nơi (trong trường hợp không giải quyết được qua Internet và điện thoại)
  • Tất cả yêu cầu bảo trì phải được thống kê, theo dõi và thông báo đến các bên liên quan.
Thông tin liên hệ:

Hotline: 086.6440.869

Email: Sales@suns.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sunssoftwareJSC

Gửi thông tin