fbpx

Bộ phần mềm SUNS Software

Hệ thống phần mềm quản lý y tế bao gồm các phân nhánh: phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa, phần mềm quản lý phòng khám đa khoa, phần mềm quản lý nhà thuốc, phần mềm quản lý nha khoa, phần mềm quản lý phòng mạch tư, phần mềm quản lý thẩm mỹ viện,...
SUNS HOSPITAL - Phần Mềm Quản Lý Bệnh Viện
View Case
SUNS CLINIC - Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám
View Case
SUNS CLINIC – Phần Mềm Quản Lý Phòng mạch tư
View Case
SUNS SPA - Phần Mềm Quản Lý Spa
View Case
SUNS PHARMACY - Phần Mềm Quản Lý Nhà Thuốc
View Case
CLOUD SERVER – Máy chủ đám mây
View Case
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
View Case
CHỨNG THƯ SỐ – Chữ ký điện tử
View Case
Gửi thông tin
CALL ME
+
Call me!
Gọi cho tôi