Bộ phần mềm SUNS Software

Hệ thống phần mềm quản lý y tế bao gồm các phân nhánh: phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa, phần mềm quản lý phòng khám đa khoa, phần mềm quản lý nhà thuốc, phần mềm quản lý nha khoa, phần mềm quản lý phòng mạch tư, phần mềm quản lý thẩm mỹ viện,...
SUNS HOSPITAL - Phần Mềm Quản Lý Bệnh Viện
Xem chi tiết
SUNS CLINIC - Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám
Xem chi tiết
SUNS CLINIC – Phần Mềm Quản Lý Phòng mạch tư
Xem chi tiết
SUNS SPA - Phần Mềm Quản Lý Spa
Xem chi tiết
SUNS PHARMACY - Phần Mềm Quản Lý Nhà Thuốc
Xem chi tiết
CLOUD SERVER – Máy chủ đám mây
Xem chi tiết
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Xem chi tiết
CHỨNG THƯ SỐ – Chữ ký điện tử
Xem chi tiết
Gửi thông tin