KCB BHYT

Tại sao cần chuẩn hóa và cập nhật danh mục quản lý KCB BHYT?

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-BYT về quy định chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí KCB và giải quyết các chế độ liên quan. Do đó, việc chuẩn hóa và cập nhật danh mục quản lý KCB BHYT theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH và chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra theo Quyết định số 130/QĐ-BYT rất cần thiết.

 

Ông Dương Tuấn Đức – Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT (BHXH Việt Nam) lưu ý, yêu cầu liên thông dữ liệu đã được quy định trong nhiều văn bản quan trọng về KCB BHYT. Cụ thể, tại Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã yêu cầu phải cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về KCB BHYT và chuyển dữ liệu… phục vụ quản lý BHYT và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

 

“Dữ liệu này không chỉ phục vụ KCB BHYT, mà còn phục vụ công tác quản lý KCB”- ông Đức chỉ rõ. Dẫn chứng bất cập khi chưa thể quản lý đầy đủ dữ liệu KCB của người bệnh, ông Đức cho biết, thời gian qua khi chúng ta sử dụng ứng dụng VssID thay thế thẻ KCB, khi cơ sở KCB không giữ thẻ BHYT của người bệnh đang điều trị đã có tình trạng người bệnh vừa nằm nội trú ở một BV, vừa đi khám bệnh ở một cơ sở KCB khác, làm phát sinh các chỉ định trùng lặp.

 

Hiện Bộ Công an đang chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về dân cư. Trong Đề án đã xác định Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định BHYT là nơi tiếp nhận toàn bộ thông tin KCB, thậm chí cả hồ sơ sức khỏe, giấy khám sức khỏe cấp giấy phép lái xe, giấy chứng tử, chứng sinh của mọi công dân. Cổng sẽ tiếp nhận cả thông tin của cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT và người không KCB BHYT để xây dựng CSDL quốc gia về y tế, phục vụ cho việc quản lý của ngành Y tế.

 

Cũng theo ông Đức, để thực hiện được yêu cầu tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT (năm 2017) của Bộ Y tế về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT và tới đây là Quyết định số 130/QĐ-BYT, cơ sở KCB cũng phải thực hiện nhiều quy định liên quan đến điều kiện thanh toán, điều kiện hành nghề, mô hình cơ cấu tổ chức của các đơn vị, thuốc và vật tư y tế… đã được hướng dẫn trong nhiều văn bản pháp luật như Thông tư 30, 05, 39, 13…; Nghị định 109, 155, 36, 98…

KCB BHYT

 

Tháo gỡ khó khăn cho cơ sở KCB

Thời gian qua, Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT cùng với Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tích cực xây dựng các tính năng phần mềm giám định BHYT theo Quy trình giám định BHYT mới và đã có các công văn hướng dẫn, soát, cập nhật, điều chỉnh thông tin về danh mục dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

 

Ông Dương Tuấn Đức nhấn mạnh: “Khi cơ sở KCB gửi dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT mà thiếu các trường thông tin trong danh mục, thì Hệ thống thông tin giám định BHYT sẽ tự động trả lại cơ sở KCB trên Cổng tiếp nhận, không đến được với cơ quan giám định. Đồng nghĩa với việc, theo quy định của Thông tư số 48, số liệu này không được tổng hợp vào để tạm ứng cho cơ sở KCB, cũng như không được giám định để thanh toán chi phí KCB. Vì vậy, chúng ta phải rất khẩn trương chuẩn hóa các danh mục”.

Theo Tạp Chí BHXH Việt Nam

 

SUNS CLINIC – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM TOÀN DIỆN

Liên hệ cung cấp tài khoản dùng thử 

Hotline: 086.6440.869

Email: sales@suns.com.vn

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin