ĐỊNH NGHĨA BỆNH VIỆN THÔNG MINH, PHÒNG KHÁM THÔNG MINH
1. Định nghĩa

Bệnh viện, phòng khám thông minh khi các quy trình được tối ưu hóa và tự động, xây dựng trên môi trường kết nối các tài sản CNTT, đặc biệt dựa trên Internet vạn vật (IoT -> IoMT), để cải thiện các quy trình chăm sóc bệnh nhân tối ưu bằng cách tận dụng tối đa các công nghệ tiên tiến của CNTT và truyền thông như IoT, AI, học máy (Machine Learning), RFID… (Theo Cơ quan An ninh mạng và thông tin Liên minh châu Âu (ENISA)).

Dữ liệu được thu thập và phân tích để cải thiện sự an toàn và chăm sóc bệnh nhân, nâng cao chất lượng trải nghiệm của bệnh nhân, và mang lại hiệu quả trong quản lý và điều hành bệnh viện, phòng khám.

2. Lợi ích Bệnh viện, phòng khám thông minh 
  • Đối với bệnh nhân

Kết hợp với việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, Bệnh án điện tử giúp người bệnh tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời. Lưu trữ tiền sử gia đình, tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng thuốc đầy đủ hơn. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe của mình.

  • Đối với Bác sĩ và nhân viên y tế

– Truyền tải dữ liệu người bệnh giữa các khoa phòng một cách nhanh chóng, nâng cao khả năng tương tác và truyền thông giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với nhau và với người bệnh. Khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn.

– Bác sĩ và bệnh nhân có thể truy cập hồ sơ bệnh án điện tử từ bất kỳ nơi nào trên thế giới chỉ cần có đường truyền internet.

  • Đối với Cơ sở y tế

– Cung cấp thông tin, dữ liệu lâm sàng nhanh chóng, kịp thời cho các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

– Tiết kiệm được chi phí duy trì các kho lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy.

– Công khai, minh bạch trong KCB: Kết quả xét nghiệm, tiền thuốc lưu trong đơn theo dõi được diễn biến bệnh nếu người bệnh tốt hơn.

  • Đối với Công tác quản lý

– Việc triển khai bệnh án điện tử cùng với triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cho ngành có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời.

– Trong thời đại ngày nay, việc quản lý thông tin có nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý xã hội, có nhiều người còn khẳng định “thông tin quý hơn dầu mỏ!”.

>> Như vậy,  lợi ích Bệnh viện, phòng khám thông minh giúp:

  • Tối ưu hóa và tự động hóa quy trình để cải thiện chăm sóc bệnh nhân. 
  • Tăng hiệu quả hoạt động của bệnh viện, phòng khám
  • Dễ dàng có sẵn dữ liệu bệnh nhân – đúng lúc, đúng nơi khi cần thiết
  • Quản lý dữ liệu an toàn
  • Tăng trưởng và phát triển chuyên môn của cán bộ y tế
  • Cải thiện chất lượng chăm sóc và trải nghiệm bệnh nhân, tăng cường sự gắn kết lâu dài của bệnh nhân với bệnh viện.

SUNS SOFTWARE cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa, phần mềm quản lý phòng khám đa khoa,… 

Xem thêm tại đây

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin