Dữ liệu cá nhân

Chính phủ ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó nghiêm cấm việc mua, bán dưới mọi hình thức.

Theo Nghị định ban hành ngày 17/4, có hiệu lực từ 1/7, dữ liệu được bảo vệ, bảo mật và lưu trữ trong thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu. Chủ thể dữ liệu phải được biết về việc xử lý thông tin liên quan đến họ. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định có thể bị kỷ luật, phạt hành chính hoặc hình sự.

 

Việt Nam sẽ xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế tạo điều kiện thực thi pháp luật, tham gia tương trợ tư pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chuyển giao công nghệ phục vụ lĩnh vực này.

 

Chính phủ nghiêm cấm xử lý dữ liệu cá nhân tạo thông tin chống Nhà nước; gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc lợi dụng bảo vệ dữ liệu cá nhân để phạm pháp.

 

Chính phủ cấm mua bán dữ liệu cá nhân

Năm trường hợp sẽ được thu thập thông tin cá nhân mà không cần xin phép

1. Trong tình huống khẩn cấp, cần xử lý để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể hoặc người khác

2. Công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật

3. Xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm

4. Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với các cơ quan

5. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành

 

Dữ liệu cá nhân được chia làm hai loại là cơ bản và nhạy cảm

 

1. Loại cơ bản gồm: họ tên; ngày sinh; ngày chết hoặc mất tích; giới tính; nơi sinh, nơi thường trú, tạm trú, nơi ở hiện tại; quốc tịch; hìn h ảnh cá nhân; số điện thoại; số chứng minh hoặc định danh cá nhân, số hộ chiếu; giấy phép lái xe, biển số xe; mã số thuế cá nhân; số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tình trạng hôn nhân; mối quan hệ gia đình.

 

2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: gắn liền với quyền riêng tư, nếu bị xâm phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích của cá nhân, gồm: Quan điểm chính trị, tôn giáo; tình trạng sức khỏe và đời tư ghi trong hồ sơ bệnh án; nguồn gốc chủng tộc, dân tộc; đặc điểm di truyền; đặc điểm sinh học riêng; đời sống và xu hướng tình dục; hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi cơ quan thực thi pháp luật; thông tin khách hàng của ngân hàng như định danh, tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch; vị trí cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.

Nguồn tham khảo: https://vnexpress.net/

_________________________________

SUNS CLINIC – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM TOÀN DIỆN

Liên hệ cung cấp tài khoản dùng thử 

Hotline: 086.6440.869

Email: sales@suns.com.vn

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin