Đơn thuốc điện tử - SUNS

Liên thông đơn thuốc điện tử trên phần mềm quản lý, theo quyết định 808/QĐ-BYT, phòng khám cần phối hợp với các đơn vị cung cấp Phần mềm quản lý để triển khai đưa mã định danh của bác sĩ và cơ sở khám chữa bệnh vào phiên đăng nhập trên hệ thống.

 

Đồng thời, Phòng khám đảm bảo phần mềm có thực hiện kết nối liên thông đơn thuốc Hệ thống Thông tin Quốc gia. Cụ thể, trên phần mềm cần có những tính năng như sau: 

 

1/ Đăng nhập tài khoản liên thông của Cơ sở khám chữa bệnh

2/ Đăng nhập tài khoản liên thông của Bác sĩ kê đơn

3/ Tạo mới và xóa tài khoản Bác sĩ

4/ Gửi đơn thuốc lên Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia

 

Để bắt đầu thực hiện liên thông Đơn thuốc Quốc gia, mỗi Cơ sở Khám chữa bệnh cần tạo mã liên thông riêng cho mình trên donthuocquocgia.vn.

 

Bước 1: Tạo mã liên thông Cơ sở khám chữa bệnh

Để được cấp mã, các Cơ sở cần khai báo đầy đủ thông tin, giấy phép hoạt động của cơ sở, số chứng chỉ hành nghề…và nộp hồ sơ xét duyệt trên hệ thống.

 

Xem Hướng dẫn tạo mã liên thông cho Cơ sở khám chữa bệnh

Bước 2: Tạo mã liên thông Bác sĩ kê đơn

Sau khi Cơ sở khám chữa bệnh đã có mã liên thông. Bác sĩ kê đơn tại cơ sở cũng tiến hành khai báo để được cấp mã liên thông Bác sĩ. 

 

Xem Hướng dẫn tạo mã liên thông Bác sĩ

 

Lưu ý: Khi khai báo và gửi hồ sơ, Cơ sở và Bác sĩ chủ động đăng nhập vào Hệ thống. Kiểm tra tình trạng hồ sơ và bổ sung thông tin nếu có yêu cầu.

 

Bước 3: Kết nối liên thông đơn thuốc điện tử trên phần mềm quản lý

Sau khi Bác sĩ đã được cấp mã liên thông trên Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia. Cơ sở khám chữa bệnh có thể thêm Bác sĩ vào phần mềm quản lý.

 

Đối với phần mềm quản lý SUNS, Phòng khám chủ động tạo mới/xoá các tài khoản cho Bác sĩ kê đơn. Và chỉ với một click chuột có thể Gửi đơn thuốc lên Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia tức thời.

 

Liên thông đơn thuốc điện tử SUNS

_________________________________

SUNS CLINIC – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM TOÀN DIỆN

Liên hệ cung cấp tài khoản dùng thử – Liên thông đơn thuốc điện tử

Hotline: 086.6440.869

Email: sales@suns.com.vn

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin