Chuyển biến trong y tế nhờ công nghệ thông tin

Bộ Y tế hiện đang xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế góp phần phát triển hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả. Hội nhập quốc tế giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng ở mọi lúc, mọi nơi và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, toàn diện và suốt đời. 

Chuyện lưu trữ hồ sơ sức khỏe của một người để xem biểu đồ sức khỏe theo thời gian. Nếu không có công nghệ thông tin thì không lưu trữ được và từ trước đến nay vẫn chưa làm được, nhưng với phát triển vượt trội hiện nay của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo thì không gì là không thể.

Vấn đề quan trọng nhất trong việc triển khai trí tuệ nhân tạo là phải có cơ sở dữ liệu. PGS Trần Quý Tường cho biết hiện nay ngành y tế chưa có dữ liệu, các số liệu thống kê chủ yếu nhập từ excel và giấy. Hiện tại Bộ Y tế đang xây dựng dự án đầu tư vào dữ liệu y tế, kỳ vọng đến năm 2020 hoặc 2021 sẽ xong và sẽ có số liệu thống kê y tế toàn quốc theo thời gian thực. Hiện nay về mặt kỹ thuật đã giải quyết xong và chỉ còn phụ thuộc vào ý chí con người cũng như sự đồng thuận của xã hội.

Việc then chốt của đầu tư vào công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong y tế đó chính là phải tính giá công nghệ thông tin vào trong giá dịch vụ y tế. Hiện các bệnh viện chủ yếu sử dụng vốn đầu tư phát triển của đơn vị mình để đầu tư vào công nghệ thông tin trong quản lý. Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin của Bộ Y tế thì hiện tại đã có một số bệnh viện áp dụng giá công nghệ thông tin trong giá dịch vụ. Đơn cử như bệnh viện ở Đại học Y Hà Nội đang tính phí 8.000 đồng trên một bản ghi bệnh án điện tử. Bộ y tế đang xác định xem giá đó có chấp nhận được không.

Về khám chữa bệnh thông minh, hiện tại Bộ y tế đang đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử tiến tới bệnh viện thông minh, bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy, bệnh viện không sử dụng tiền mặt trong thanh toán điện tử. Đặc biệt, trong thời gian tới sẽ ứng dụng rất mạnh trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

Mời các bạn tham gia Group cộng đồng người dùng phần mềm quản lý y tế để thảo luận và cập nhật tin tức.

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin