fbpx
NHỮNG RÀO CẢN, THÁCH THỨC TRONG  HÌNH THÀNH Y TẾ THÔNG MINH 
1. Những rào cản hình thành y tế thông minh hiện nay
 • Hạ tầng CNTT & nguồn nhân lực chuyên trách

– Việc đầu tư hạ tầng CNTT, nhất là nguồn nhân lực chuyên trách rất khác nhau giữa các cơ sở nên vẫn còn không ít Phòng khám chưa đạt kết quả như mong đợi. 
– Nguồn nhân lực cần thiết cho triển khai y tế thông minh còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.
– Khó khăn trong việc tích hợp các hệ thống phần mềm và các thiết bị y tế cũ. Khả năng tương thích  giữa các thiết bị, hệ thống của bệnh viện, phòng khám.

 • Y tế thông minh bắt nguồn từ Quản Trị

– Sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám Đốc về việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chưa chủ động, chưa đủ quyết liệt.
– Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử làm thay đổi thói quen làm việc từ ghi chép bằng tay trên giấy sang sử dụng máy tính đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo và sự hưởng ứng tham gia tích cực của tất cả nhân viên.

 • Tài chính

Nguồn tài chính đầu tư cho phát triển CNTT hạn hẹp, vướng mắc trong xác định giá và cơ chế thuê dịch vụ CNTT.

 • Bảo mật thông tin & An ninh mạng

– Bảo mật và tính riêng tư thông tin bệnh nhân, dữ liệu trong hồ sơ bệnh án điện tử là vấn đề quan trọng.
– An ninh mạng cũng là vấn đề lớn khi triển khai Y tế thông minh.

2. Khuyến nghị
 • Xác định vai trò quyết định của Ban lãnh đạo trong việc phát triển bệnh viện, phòng khám thông minh hoạt động hiệu quả.
 • Có kế hoạch tổng thể về phát triển phát triển Y tế thông minh (Smart Healthcare), Bệnh viện thông minh (Smart Hospital).
 • Hoàn thiện các khung pháp lý (tiêu chuẩn bệnh viện thông minh, cơ chế thuê dịch vụ CNTT…),
 • Ban hành các chính sách, hướng dẫn và giám sát để đảm bảo và khuyến khích tất cả các bên liên quan đều có cơ hội hợp tác
 • Phát triển Trung tâm dữ liệu tại Bộ Y tế, có khả năng tích hợp và lưu trữ dữ liệu từ tất cả các nhà cung cấp; đảm bảo dữ liệu được sử dụng chính xác và bảo mật cho bệnh nhân
 • Xây dựng lộ trình, kế hoạch tổng thể phát triển Bệnh viện số, Bệnh viện thông minh.
 • Xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh: Xác định các dịch vụ chẩn đoán và điều trị thế mạnh, sau đó xác định cách thức cung cấp các dịch vụ đó với chất lượng cao một cách hiệu quả.
 • Tăng cường môi trường đổi mới, sáng tạo: Công nghệ là quan trọng trong việc xây dựng Bệnh viện thông minh, phòng khám thông minh, tuy nhiên điều quan trọng hơn nữa là cán bộ y tế liên tục đổi mới, sáng tạo để cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân.

Hãy liên hệ ngay với SUNS Software vì:

 • Đáp ứng chuẩn hiện tại của Bộ y tế về HIS
 • Đáp ứng Khám chữa bệnh BHYT và kết nối Cổng thông tin BHYT…
 • Đáp ứng được kết nối và liên thông cổng dược quốc gia
 • Giúp phòng khám tối ưu về quản lý chuyên môn và quản lý hiệu suất thông qua tích hợp các số liệu chuyên môn và những báo cáo quản lý thông qua App quản lý
 • Tiếp tục nỗ lực và đồng hành các PKĐK trên hành trình số hóa: phòng khám thông minh, hỗ trợ kết nối cộng đồng
 • Đa dạng sản phẩm và hoàn thiện phần mềm bệnh viện, sẵn sàng đồng hành phòng khám nâng cấp thành bệnh viện

Web: suns.com.vn
Hotline: 086.6440.869
Email: [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin
CALL ME
+
Call me!
Gọi cho tôi