Số lượt khám chữa bệnh giảm trong 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2020, số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. HCM giảm rõ rệt so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, ngành y tế TP.HCM có số lượt khám chữa bệnh thấp nhất từ trước đến nay.

Số lượt khám chữa bệnh giảm trong 9 tháng đầu năm

Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú

Trong 9 tháng vừa rồi, cả thành phố có hơn 26 triệu lượt khám, giảm 28.2% (hơn 10 triệu lượt). Trong đó, các BV bộ ngành giảm 17.8%, khối BV thành phố giảm 24,9%, khối BV quận, huyện giảm 17,2%, khối BV tư giảm 18,3%. PKĐK tư vẫn tiếp tục giảm hơn 50%, số lượt khám tại các phòng khám của TTYT và TYT giảm 34,1%.

Số lượt khám ngoại trú 9 tháng đầu 2020
Số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2020

Số lượt khám, chữa bệnh nội trú

Số lượt điều trị nội trú cũng giảm đáng kể trong 9 tháng qua so với cùng kỳ. Cả thành phố có hơn 1,5 triệu lượt điều trị nội trú, giảm 18,8% (hơn 300 nghìn lượt). Trong đó, khối BV bộ, ngành giảm 18,9%, khối BV thành phố giảm 21,8%, khối BV quận, huyện giảm 18,6%, khối BV tư giảm thấp nhất là 6%.

Số lượt khám nội trú 9 tháng đầu 2020
Số lượt khám, chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2020

Nguồn: Sở Y tế TP.HCM

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin