SUNS LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY PHẦN MỀM HOÀN THÀNH KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU DƯỢC QUỐC GIA THEO CHUẨN BỘ Y TẾ

Nhằm đảm bảo việc triển khai phần mềm kết nối liên thông dữ liệu dược theo đúng lộ trình của Bộ Y tế. SUNS đã đăng ký thành công kết nối cơ sở dữ liệu dược Quốc gia theo chuẩn bộ y tế.

Với các cơ sở y tế yếu tố chính xác về loại thuốc, liều dùng, đặc biệt là đối với thuốc kháng sinh, luôn được đặt lên hàng đầu. Với hàng trăm ngàn loại thuốc để quản lý chặt chẽ và chính xác theo đúng chuẩn của Bộ Y Tế. Ngoài ra Duyệt kiểm tra đồng bộ báo cáo cổng BHYT cũng là vấn đề cấp thiết, SUNS đã cung cấp phần mềm quản lý tổng thể y tế LIÊN THÔNG VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU DƯỢC QUỐC GIA. Năm 2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành và yêu cầu các cơ sở y tế trên toàn quốc sử dụng phần mềm có kết nối liên thông cơ sở dữ liệu.
Cơ sở nào không thực hiện việc cập nhật yêu cầu mới này sẽ bị ngưng hoạt động và thu hồi giấy phép kinh doanh trong năm 2019.

Hiểu được vấn đề khó khăn đó, Phần mềm quản lý tổng thể y tế SUNS HIS đã nhanh chóng làm thủ tục xin cấp phép kết nối liên thông cổng Dược Quốc gia.
Ngày 12/03/2019, phần mềm quản lý tổng thể y tế SUNS HIS được Cục Quản lý Dược cho phép kết nối Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và nhận được giấy chứng nhận liên kết hệ thống thành công. 

Việc kết nối này giúp cho các cơ sở y tế:

– Tiết kiệm thời gian, báo cáo chính xác và hoàn toàn tự động lên hệ thống Dược Quốc Gia.
– Hỗ trợ đầy đủ danh mục thuốc theo chuẩn của Bộ Y tế, giảm bớt thao tác nhập liệu cũng như quản lý chính xác các loại thuốc.
– Dễ dàng và tránh sai sót khi nhập số lượng thuốc với gợi ý danh mục thuốc.
Dưới đây là công bố các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia.

http://qlduoc.medinet.gov.vn/duoc-sx-kd/danh-sach-cac-don-vi-chuyen-du-lieu-thanh-cong-vao-he-thong-co-so-du-lieu-duoc-cmobile4695-11773.aspx

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin