Ứng dụng CNTT trong hệ thống y tế

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ở nước ta đã có những bước phát triển quan trọng. Để đạt được thành công đó, Đảng và Nhà nước đã có sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn. Ngoài ra, sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành và địa phương đã đầu tư đúng mực. Đặc biệt, sự nỗ lực vươn lên của toàn ngành y tế cùng với sự hợp tác, giúp đỡ của bàn bè quốc tế. Qua đó đặt nền móng cho sự phát triển y tế điện tử và chuyển đổi số hệ thống y tế Việt Nam trong thời gian tới.

 

Cuối năm 2020, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã trích dẫn các thành tựu đạt được trong năm và kế hoạch trong thời gian tới do Bộ Y tế công bố.

Ứng dụng CNTT trong hệ thống y tế Việt Nam

Ứng dụng, phát triển CNTT y tế trong thời gian qua đã tạo đà, trợ giúp hệ thống y tế Việt Nam vươn cao và hội nhập với quốc tế. Năm 2019, sau nhiều nỗ lực, Bộ Y tế xếp thứ 4 về mức độ ứng dụng CNTT. Đồng thời, đây cũng là mức B về an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Bộ Y tế đã sẵn sàng chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Các kết quả chính của ứng dụng CNTT trong hệ thống y tế Việt Nam

1. Các cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT trong y tế

Các chính sách đã dần được hoàn thiện. Hình thành hành lang pháp lý cho ứng dụng và phát triển CNTT y tế. Bộ Y tế đã ban hành nhiều thông tư quy định về:

Lộ trình triển khai bệnh án điện tử.
– Tiêu chí CNTT bệnh viện.
– Hoạt động y tế từ xa.
– Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng.
– Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh.
– Chữa bệnh bảo hiểm y tế.
– Quy định về đảm bảo thông tin y tế điện tử.

 

Ứng dụng công nghệ trong hệ thống y tế Việt Nam
PGS.TS. Trần Quý Tường (Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế)

 

Bộ Y tế cũng đã công bố nhiều tiêu chuẩn trong y tế:

– Tiêu chuẩn kết nối liên thông.
– Tiêu chuẩn quốc tế HL7 cho bệnh viện.
– Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT y tế.
– Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.
– Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế.
– Hướng dẫn ứng dụng CNTT tại cơ sở y tế dự phòng, tuyến xã…

Và nhiều quy định khác làm cơ sở thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống y tế Việt Nam.

2. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT trong hệ thống y tế Việt Nam

Bộ Y tế đã quan tâm, đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu y tế. Mục đích để bảo đảm hạ tầng cho hệ thống dịch vụ công của Bộ Y tế. Ngoài ra, trung tâm giúp thống kê y tế điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử, cổng thông tin điện tử và các hệ thống thông tin y tế có quy mô quốc gia đã được triển khai.

 

Tại các địa phương, nhiều đơn vị đã có hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Qua đó có thể đáp ứng nhu cầu quản lý, lưu trữ của đơn vị. Các đơn vị sử dụng bệnh án điện tử thay bệnh án giấy. Một số sở y tế đã hình thành trung tâm điều hành thông minh như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh…

3. Ứng dụng CNTT trong phòng bệnh

Các thành tựu đạt được như:

– Phần mềm tiêm chủng mở rộng, trên 6,2 triệu đối tượng tiêm chủng được quản lý.
– Ngân hàng dữ liệu ngành dược đã được công khai trên mạng.
– Cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế.
– Nhiều ứng dụng hỗ trợ tốt trong phòng, chống dịch COVID-19, bản đồ chung sống an toàn với COVID…

4. Ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện

Đến nay, 100% BV đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện. 99,5% cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối liên thông với hệ thống giám định của BHXH. Theo báo cáo của các địa phương, năm 2019 có 40,4% các BV ứng dụng CNTT.

 

Ứng dụng tư vấn khám bệnh online SUNS MED
Ứng dụng tư vấn khám bệnh từ xa SUNS MED

 

Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” đã được triển khai. Kết nối 1.000 điểm cầu tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên cả nước. Có sự tham gia của một số cơ sở y tế tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và các nước bạn đã đăng ký làm BV tuyến dưới của BV lớn của Việt Nam.

 

Các ứng dụng rô-bốt trong y tế được ứng dụng tại một số BV lớn. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo lần đầu được thí điểm để hỗ trợ điều trị ung thư tại một số BV (BVĐK Phú Thọ năm 2018).

5. Ứng dụng CNTT trong quản trị y tế

100% thủ tục hành chính của Bộ Y tế đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Bộ Y tế đã công khai Ngân hàng dữ liệu ngành Dược. Vì vậy, có thể thúc đẩy số hóa ngành dược để phục vụ quản lý. Thiết lập trang thông tin công khai giá trang thiết bị y tế. Giúp các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế tham khảo, lập dự toán.

 

Ứng dụng CNTT trong hệ thống y tế

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai CNTT trong hệ thống y tế Việt Nam, còn gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như:
– Kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế trong ngành còn gặp nhiều khó khăn.
– Kinh phí dành cho ứng dụng CNTT y tế còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc triển khai.
– Chưa ban hành quy định về giá thành CNTT. Nên chi phí cho CNTT trong y tế được tính vào giá thành dịch vụ khám chữa bệnh. Gây ra thiếu kinh phí hoặc không bảo đảm kinh phí đầu tư, duy trì hoạt động.
– Chưa có chính sách đãi ngộ tốt cho cán bộ làm công tác CNTT trong ngành y tế.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hệ thống y tế Việt Nam

1. Trong các quy định về y tế và khám chữa bệnh

Trong thời gian tới, Cục CNTT tiếp tục tham mưu Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai một số nhiệm vụ trong tậm như sau:

– Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật về CNTT y tế cũng sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới.
– Xây dựng trung tâm dữ liệu y tế quốc gia bảo đảm có thể lưu trữ, quản lý đủ các số liệu tập trung của ngành y tế. Xây dựng, phát triển trung tâm dữ liệu gene người Việt Nam.
– Phấn đấu đến năm 2025 quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 95% dân số.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thông minh trong phòng bệnh, môi trường, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và phòng chống HIV/AIDS.
– Phát triển các ứng dụng cung cấp tri thức phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe…

2. Trong quản lý hệ thống y tế Việt Nam

– Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh. Tiến tới không dùng bệnh án giấy. Thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt.
– Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh.
– Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, giảm giấy tờ tại các cơ quan y tế.
– Ứng dụng giao dịch điện tử, xác thực điện tử, văn phòng điện tử ở các cơ quan, đơn vị.
– Triển khai thống kê y tế điện tử, thu thập số liệu hoạt động của hệ thống y tế Việt Nam.
– Hoàn thành cơ sở dữ liệu y tế quốc gia. Ứng dụng các công nghệ thông minh để phân tích số liệu về hoạt động y tế giúp dự báo chính xác về diễn biến tình trạng sức khỏe, bệnh tật trong cộng đồng.

 

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

———————————————
☎️ 086.6440.869
📩 sales@suns.com.vn
🎯 www.suns.com.vn
🇾 https://bit.ly/2VOuIis
📍 56 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin